Liên kết đến trang này: #form

Tiếp thị GetCourse - gấp 2 hoa hồng

Cấp độ 1

  • Giới thiệu người dùng mới --> Nhận Hoa hồng  • Gia hạn thời gian sử dụng cho người dùng được giới thiệu ---> Nhận Hoa hồng

Cấp độ 2

  • Giới thiệu người dùng mới thông qua khách bạn mời --> Nhận hoa hồng
  • Gia hạn thời gian sử dụng cho người dùng được giới thiệu thông qua khách bạn mời --> Nhận hoa hồng

Mức hoa hồng này được giữ trong 2 năm

Đăng ký tiếp thị GetCourse

Bạn đã tham gia chương trình Affiliate rồi?
Vui lòng đăng nhập vào tài khoản của bạn tại đây

Liên kết đến trang này: #why