Trung tâm Trợ giúp

Tại sao nút gửi tin nhắn qua Facebook* hiện màu đỏ

trong mục Tin nhắn, đôi khi nút gửi tin nhắn qua Facebook hoặc trình nhắn tin khác có thể hiện màu đỏ, tại sao?
9 Tháng 5Nguyen Trung Hieu